Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
BROWAR CZARNKÓW SA (7/2018) Zawarcie umowy zastawu rejestrowego
2018-07-05 16:16:02
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Browar Czarnków S.A. ("Spółka", Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI 2/2018 z dnia 10 maja 2018r. informuje o tym, że powziął w dniu dzisiejszym informację o obustronnym podpisaniu z p. Andrzejem Szwarcem umowy z dnia 29.06.2018r. o ustanowieniu zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umów pożyczek zaciągniętych przez Emitenta od sześciu akcjonariuszy. Pan Andrzej Szwarc działał przy niniejszej czynności jako Administrator Zastawu. Przedmiotem zastawu rejestrowego jest przysługujące Spółce prawo ochronne na znak towarowy Konstancin. Suma zabezpieczenia wynosi 3.190.000 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
O wpisaniu przedmiotowego rejestru do rejestru zastawów przez Sąd, Spółka będzie informowała odrębnym komunikatem.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.