Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
MURAPOL (40/2018) Dane sprzedażowe Grupy Murapol S.A. za I półrocze 2018 r. oraz cele sprzedażowe na 2018 rok
2018-07-04 13:05:06
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Murapol S.A. (Emitent) przekazuje informację o sprzedaży i przekazaniach lokali mieszkalnych przez spółki z Grupy Murapol w I półroczu 2018r.:
1. Łączna sprzedaż lokali w I półroczu 2018 r.: 1.798, z czego 1.422 na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, przy czym w II kwartale 2018 r. łączna sprzedaż lokali wyniosła 872.
2. Liczba przekazanych lokali, które rozpoznane zostaną w wynikach za I półrocze 2018 r. - 378.
Jednocześnie Emitent wskazuje, iż w I półroczu 2018 r. do oferty wprowadzono 2.191 mieszkań, przy czym w budowie na dzień 30 czerwca 2018 r. było 6.236 mieszkań.
Dodatkowo Emitent podaje cele jakie planuje osiągnąć Grupa Murapol w całym 2018 r.:
1. Cel sprzedaży mieszkań: 3.700 (w porównaniu do 3.605 w 2017 r.).
2. Cel przekazań mieszkań: 2.600 (w porównaniu do 1.148 w 2017 r.).
Biorąc pod uwagę założone plany sprzedaży oraz przekazań mieszkań, Emitent oczekuje osiągnięcia relacji skonsolidowanego długu netto Grupy Murapol do skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Murapol poniżej 0.6x na koniec 2019 roku.
Emitent dodatkowo podkreśla, iż jego intencją jest zmiana przyjętego sposobu komunikacji z rynkiem poprzez wdrożenie praktyki raportowania informacji operacyjnych dotyczących Spółki oraz Grupy Murapol przekazywanych periodycznie do publicznej wiadomości, w sposób analogiczny do identyfikowanej w tym zakresie dominującej praktyki rynkowej dla emitentów z sektora deweloperskiego. Informacje te będą przekazywane przez Emitenta w interwałach kwartalnych (począwszy od II kwartału 2018 r.) w formie raportów bieżących sporządzonych zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Publikowane niniejszym dane, pozwalają sformułować wniosek o rzeczywistej sytuacji finansowej Emitenta i Grupy Murapol, a że mogą potencjalnie stanowić informację poufną są komunikowane na rynek raportem bieżącym.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.