Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ARTERIA SA (26/2018) Uchwała podjęta podczas wznowionych obrad ZWZ w dniu 4 lipca 2018 roku
2018-07-04 12:58:05
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Arteria S.A. podaje do wiadomości treść uchwały dotyczącej ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu podjętej podczas wznowionych obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. w dniu 4 lipca 2018 roku. Treść uchwały uzupełniona jest informacją dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz o procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu obrad.
Jednocześnie Zarząd Arteria S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpoczęło się w dniu 21 czerwca 2018 roku. Wszystkie podjęte tego dnia uchwały zostały podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 23/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku. W przedmiotowym raporcie Zarząd Arteria S.A. poinformował równocześnie, iż na wniosek formalny akcjonariusza, Marcina Marca ogłoszona została przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 4 lipca 2018 roku do godziny 12.00 w celu sprawdzenia praktyk rynkowych dotyczących wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz członków Komitetów Audytu. W dniu dzisiejszym Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy wznowiło obrady i podjęło uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu (treść w załączeniu) i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończyło obrady.


Lista plików

Plik Pobierz
1530701885-1607.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.