Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
HARPER HYGIENICS SA (9/2018) Wstępne wyniki finansowe za rok 2017 kwartał V kończący się 31 marca 2018 r. oraz zmiana umowy znaczącej
2018-07-02 15:37:13
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Spółki Harper Hygienics SA ("Spółka") przekazuje wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za kwartał V 2017 roku kończący się 31 marca 2018 r.
Skonsolidowane wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.:
Kwoty w mln PLN 01.01.2018-31.03.2018 01.01.2017-31.03.2017 Zmiana

Przychody ze sprzedaży 68,9 45,3 23,6
EBITDA 1,5 -2,4 3,9
Zysk/(strata) netto -2,9 -6,2 3,4

Spółka informuje, że przedstawione wstępne wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych, niezbadanych jeszcze danych finansowych za kwartał V kończący się 31 marca 2018 r.
Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania niniejszych szacunków.
Spółka informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 r. zostaną przekazane w rocznym raporcie okresowym, który zostanie opublikowany 27 lipca 2018 r.
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 r. zawarł z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Warszawa ("Bank") Aneks nr 4 do Umowy Kredytowej o kredyt inwestycyjny z dnia 23.06.2015 r. ("Umowa znacząca"), dotyczący zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych. Zgodnie z podpisanym aneksem, Spółka w roku finansowym trwającym od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. dokona spłat rat kapitałowych na łączną kwotę 15,5 mln zł wobec 20,0 mln zł przed podpisaniem aneksu nr 4.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.