Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
AUXILIA SA (11/2018) Zmiany w Zarządzie Emitenta
2018-07-02 15:29:07
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Auxilia S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 2 lipca 2018 roku Pan Krzysztof Górka złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Auxilia S.A. ze skutkiem z dniem dzisiejszym, w związku z otrzymaną propozycją objęcia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Ustępujący Wiceprezes Zarządu będzie współpracował z Emitentem również w charakterze doradcy celem zapewnienia niezakłóconej kontynuacji działalności operacyjnej, realizacji istotnych projektów wewnętrznych oraz płynnego przekazania obowiązków kluczowym menedżerom w Grupie Kapitałowej Auxilia S.A.
Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie kooptacji Pana Krzysztofa Górki do składu Rady Nadzorczej zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu ww. Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.