Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
PREMIUM FOOD RESTAURANTS SA (12/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Premium Food Restaurants S.A. na nową kadencję
2018-06-29 16:12:05
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki w dniu odbycia tegorocznego ZWZ, podjęło uchwałę, na mocy której powołało Państwo: Aleksandrę Tymińską, Monikę Rumianek, Krzysztofa Bujaka, Krzysztofa Golatowskiego oraz Jerzego Litwiniuka na kolejną, wspólną, pięcioletnią kadencję.

Wszystkie uchwały ZWZ w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję wchodzą w życie z dniem podjęcia, będącym jednocześnie dniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej upływającej kadencji.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK