Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
CWA SA (17/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2018-06-29 16:06:09
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 29 czerwca 2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Dawida Borowiaka, tj. osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Dawida Borowiaka 200.000 akcji Emitenta, w wyniku transakcji dokonanej w dniu 27 czerwca 2018 roku.
Pan Dawid Borowiak pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.
Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Lista plików

Plik Pobierz
1530281169-7381.pdf pobierz plik