Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
SANOK RUBBER COMPANY SA (16/2018) Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.
2018-06-29 15:22:03
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Spółki Sanok RC S.A. informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku Spółka podpisała Aneks do Umowy o wielocelową i welowalutową linię kredytową zawartej w dniu 18 października 2003 roku (raport bieżący nr 22/2003) z Bankiem Zachodnim WBK SA we Wrocławiu, na mocy którego określono termin spłaty kredytu na 30 czerwca 2019 roku, a termin obowiązywania gwarancji i akredytyw wystawionych za Spółkę na 30 czerwca 2020 roku.
Pozostałe warunki umowy bez zmian.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK