Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (14/2018) Informacja nt. wypłaty dywidendy
2018-06-29 15:19:03
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r., zysk netto Spółki za ww. okres w wysokości 25.277.041,88 zł zostaje podzielony w następujący sposób:
- kwotę w wysokości 4.261.338,00 zł przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki, co oznacza, iż na jedną akcję Spółki przypada kwota w wysokości 0,90 zł;
- kwotę w wysokości 21.015.703,88 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
Dzień dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2018 roku a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2018 roku.
Dywidendą objęto wszystkie akcje Spółki tj. 4 734 820 akcji.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK