Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (21/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 28.06.2018 r.
2018-06-28 22:03:04
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka", "JSW") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 28 czerwca 2018 roku - w trakcie obrad wznowionych po przerwie zarządzonej przez ZWZ JSW w dniu 29 maja 2018 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2018.
W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki zgłosił do protokołu sprzeciwy do uchwał nr: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików

Plik Pobierz
1530216184-7929.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.