Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ZUE SA (30/2018) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2018-06-26 12:10:07
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) zawiadomienia o przekroczeniu przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełną treść zawiadomienia Spółka przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików

Plik Pobierz
1530007807-4271.pdf pobierz plik