Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
REMEDIS SA (6/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 25.06.2018 r.
2018-06-26 11:52:07
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Zarząd Remedis SA przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 25.06.2018 r. oraz jednocześnie posiadających na nim co najmniej 5% w głosach:
- KLN Investments Sp. z o.o. - posiadający 33.214.000 głosów, co stanowiło 55,65% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 25.06.2018 r. i 41,25% głosów ogółem w spółce,
- INC SA - posiadający 25.268.436 głosów, co stanowiło 42,33% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 25.06.2018 r. i 31,39% głosów ogółem w spółce.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK