Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ARCUS SA (9/2018) Umowa znacząca
2018-06-26 10:51:02
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Arcus S.A. nawiązując do Raportu Bieżącego nr 17 z 2017 roku, niniejszym informuje, iż w dniu 26 czerwca br. wpłynął obustronnie podpisany Aneks Nr 10 do Umowy z Bankiem Zachodnim WBK z siedzibą we Wrocławiu o kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
Zgodnie z zapisami aneksu wysokość kredytu zostaje podwyższona do kwoty 6 mln zł z terminem obowiązywania do końca trwania umowy kredytowej.
Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej o marżę Banku.
Spółka zobowiązana jest do utrzymania na odpowiednim poziomie wskaźników charakteryzujących jej sytuację finansową.
Zabezpieczenie w/w umów stanowi gwarancja de minimis, weksel własny, zastaw na majątku obrotowym oraz umowa przelewu wierzytelności.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK