Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
OPEN FINANCE SA (76/2018) INFORMACJA O REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
2018-06-18 20:09:12
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 18 czerwca 2018 roku od Członka Rady Nadzorczej Pana Tobiasza Burego rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie ze skutkiem na 19 czerwca 2018r.
Zgodnie z treścią złożonej rezygnacji, przyczyną jej złożenia jest pełnienie od 25 kwietnia 2018 roku funkcji Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. co wiąże się z ograniczoną możliwością dodatkowego sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej u Emitenta będącego spółką publiczną.
Podstawa prawna: § 5 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.