Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
CAPITAL PARK SA (19/2018) Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
2018-06-18 16:11:06
zapisz powrót
Komunikat
Capital Park SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zawiadamia, że w związku z objęciem w dniu 18 czerwca 2018 roku przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii F 66 269 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1 złoty każda wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A. z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmienionej w dniu 30 września 2013 r. uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 marca 2017 roku, uchwałą nr 4/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 września 2017 roku ("Uchwała"), w dniu 18 czerwca 2018 roku nastąpiło wydanie 66 269 dokumentów akcji serii D w ramach realizacji Uchwały.
W związku z wydaniem akcji serii D w ramach realizacji Uchwały, kapitał zakładowy Spółki uległ zmianie i został podwyższony z kwoty 106 594 909 złotych do kwoty 106 661 178 złotych.

Kapitał zakładowy Spółki po wydaniu w/w akcji serii D wynosi obecnie 106 661 178 złotych i dzieli się na: (i) 100 000 akcji zwykłych serii A, (ii) 71 693 301 akcji zwykłych serii B, (iii) 20 955 314 akcji zwykłych serii C, (iv) 1 917 071 akcje zwykłe serii D, (v) 9 230 252 akcji zwykłych serii E, oraz (vi) 2 765 240 akcji imiennych serii F uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Ogólna liczba głosów w Spółce wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 109 426 418.
Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu dokumentów akcji w dniu 18 czerwca 2018 roku wynosi 5 301 667,00 zł.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.