Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ADMIRAL BOATS SA (15/2018) Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej
2018-06-18 15:52:09
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd ADMIRAL BOATS S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z publikacją ogłoszenia o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz przewidzianym w porządku obrad punktem dotyczącym uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, do siedziby Spółki wpłynęły dokumenty zgłaszające kandydaturę na stanowisko członka Rady Nadzorczej ADMIRAL BOATS S.A. następujących osób:
- Pani Izabela Turczyńska-Buszan,
- Pan Krzysztof Stachowicz,
- Pan Wojciech Berendowicz,
- Pan Filip Pałęza.
Otrzymane od kandydatów na członka Rady Nadzorczej dokumenty aplikacyjne zostaną przedstawione akcjonariuszom podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29.06.2018 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.