Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ALIOR BANK SA (34/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
2018-06-18 15:47:05
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 30 maja 2018 r. Zarząd Alior Banku S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. otrzymał od akcjonariusza - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie, ("PZU SA"), w związku ze zwołanym na dzień 22 czerwca 2018 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Banku, kandydaturę Pana Marcina Eckerta na Członka Rady Nadzorczej Banku.
Pan Marcin Eckert jest Dyrektorem Zarządzającym ds. Korporacyjnych w Grupie PZU w PZU SA oraz PZU Życie SA.
Od 2001 wykonuje zawód radcy prawnego, specjalizuje się w tematyce prawa handlowego, prawa podatkowego, prawa pracy oraz zasad wynagradzania i programów motywacyjnych. Przed zatrudnieniem w Grupie PZU piastował stanowisko Senior Associate w Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy, gdzie wykonywał obowiązki lidera praktyki Benefits & Compensation. Prowadził praktykę w ramach samodzielnej kancelarii. Uprzednio związany również z TGC Corporate Lawyers Warszawa (Dyrektor Działu Podatkowego), Mazars & Guerard Audyt Sp. z o.o. (Dyrektor Działu Prawno-Podatkowego) oraz Ernst & Young Sp. z o.o. (Senior Manager).
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Przedmiotowe zgłoszenie stanowi załącznik do raportu bieżącego.
Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)


Lista plików

Plik Pobierz
1529329625-2776.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.