Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ZUE SA (24/2018) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.
2018-06-11 19:52:09
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 11 czerwca 2018 r. Spółka powzięła informację o złożeniu przez konsorcjum w składzie:
1) ZUE S.A. (Lider),
2) KZN Rail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Dalej: Konsorcjum),
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne w Krakowie pn. "Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla -Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę."
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 69,4 mln zł, z czego oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na Spółkę wynosi ok. 94%.
Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 85,4 mln zł.
Termin realizacji zadania: 10 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert stanowią:
1) cena - waga: 60%,
2) długość okresu gwarancji - waga: 20%,
3) termin uzyskania przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego - waga: 20%.
Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że oferta Konsorcjum (jedyna oferta w ww. postępowaniu przetargowym) została złożona powyżej budżetu Zamawiającego. Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących o dalszych istotnych etapach ww. postępowania.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.