Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ASSETUS SA (4/2018) Postanowienie sądu o uchyleniu postanowienia o oddaleniu wniosku o upadłość Emitenta i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.
2018-06-11 19:10:06
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent", Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej informacji, iż otrzymał informację o postanowieniu z Sądu Okręgowego w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zażalenia p. Adama Mariańskiego (dalej "Wnioskodawca") na postanowienie sądu odnośnie oddalenia wniosku złożonego przez Wnioskodawcę o ogłoszenie upadłości Emitenta. Zgodnie z postanowieniem sąd postanowił uchylić postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi do ponownego rozpoznania. Zgodnie z uzasadnieniem sąd przychylił się do zażalenia, ponieważ uznał że sąd przy postanowieniu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki błędnie uznał, że Wnioskodawca nie jest legitymowany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta.
Spółka informowała o postanowieniu sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta w komunikacie ESPI nr 3/2018 z dnia 29 maja 2018 roku.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.