Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
A.P.N. PROMISE SA (15/2018) Umowa sprzedaży udziałów Spółki Predictes Sp. z o.o.
2018-06-11 18:44:06
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku zawarł Umowę sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Predictes Sp. z o.o. (spółka zależna od APN Promise S.A.) z Panem Krzysztofem Majchrzyckim (Kupujący).
W wyniku zawartej umowy APN Promise S.A. sprzedała 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym Predictes Sp. z o.o., stanowiących 50 % udziału w kapitale zakładowym Predictes Sp. z o.o. i uprawniających do 50 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników za kwotę 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) za wszystkie sprzedawane udziały.
Prawo własności udziałów objętych sprzedażą, przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego
z chwilą zapłaty przez Kupującego ceny sprzedaży. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.
W wyniku zawartej transakcji APN Promise S.A. nie posiada udziałów w Predictes Sp. z o.o.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.