Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
PFLEIDERER GROUP SA (20/2018) Wypłata dywidendy za rok 2017
2018-06-11 18:10:06
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przewidującą wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 71.164.888,80 zł, co stanowi 1,20 zł na jedną akcję Spółki. Dywidendą objęte są 59.304.074 akcje Spółki. Spółka posiada 5.396.933 akcji własnych. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie otrzymuje dywidendy jako posiadacz akcji własnych.
Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:
1) dzień dywidendy (dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy) na dzień 17 czerwca 2018 r.; oraz
2) termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2018 r.
Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.