Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ATAL SA (15/2018) Wypłata dywidendy za 2017 rok
2018-06-06 17:15:06
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd ATAL S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 06 czerwca 2018 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2017 rok.
1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy: 137.049.719,40 zł.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 3,54 zł.
3. Liczba akcji objętych dywidendą: 38.714.610 szt.
4. Dzień dywidendy: 25 czerwiec 2018 roku.
5. Termin wypłaty dywidendy: dwie równe raty po 68.524.859,70 zł płatne w dniu 02 lipca 2018 roku oraz w dniu 09 lipca 2018 roku.
Podstawa prawna: §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK