Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
COPERNICUS SECURITIES SA (14/2018) Korekta raportu nr 13/2018 Treść Uchwał podjętych na ZWZA Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 4 czerwca 2018 r.
2018-06-06 17:13:11
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje korektę raportu nr 13/2018 r., dotyczącego treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 4 czerwca. W załączonym do raportu Wypisie aktu notarialnego Repertorium A nr 1477/2018, w uchwale nr 17, błędnie wskazano liczbę członków Rady Nadzorczej wybranych na V Kadencję.
Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 czerwca 2018 r. podjęło Uchwałę nr 17 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej V Kadencji, w składzie:
Pan Marek Witkowski
Pan Marcin Billewicz
Pan Tomasz Gajdziński
Pan Marek Plota
Pan Grzegorz Skowroński
Pan Piotr Rybicki
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu poprawną treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2018 r., wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych
w głosowaniu nad każdą uchwałą.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK