Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
EKOKOGENERACJA SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2018) Zawieszenie obrotu akcjami Ekokogeneracja S.A. w upadłości
2018-06-06 16:11:04
zapisz powrót
Komunikat
Syndyk masy upadłości Ekokogeneracja Spółka Akcyjna w upadłości ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 04.06.2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 563/2018 w sprawie zawieszenia z dniem 05.06.2018 r. obrotu akcjami Emitenta („Uchwała GPW”).
Uchwała GPW przewiduje zawieszenie od 05.06.2018 r. obrotu akcjami Emitenta w alternatywnym systemie obrotu w związku z nieprzekazaniem przez Emitenta kompletnego raportu rocznego za rok 2017.
Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta obowiązuje do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Emitent przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2017, uzupełniony o opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Emitenta przez biegłego rewidenta za rok 2017.
Uchwała GPW wskazuje, że informacja o wznowieniu obrotu akcjami Emitenta zostanie podana przez Zarząd GPW w drodze komunikatu pod warunkiem ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami Emitenta oraz pod warunkiem, że Zarząd GPW nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień Emitenta w zakresie przestrzegania innych przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.
Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK