Czaty inwestorskie to jedno z rozwiązań, które wyznaczają jak bardzo spółka akcyjna angażuje się w tworzenie pozytywnych relacji z inwestorami indywidualnymi.

tuInwestor w ramach swojej działalności oferuje możliwość szybkiej organizacji czatu wraz ze wsparciem promocji wydarzenia.

Podsumowanie pierwszego kwartału 2020 - Forever Entertainment S.A
ULTIMATE GAMES S.A. - Omówienie wyników finansowych za rok 2019.
OMÓWIENIE RAPORTU PODSUMOWUJĄCEGO ROK 2019 - FOREVER ENTERTAINMENT S.A
ULTIMATE GAMES S.A. - DUŻY PARKIET DUŻE MOŻLIWOŚCI - ROZMOWA Z MATEUSZEM ZAWADZKIM
Forever Entertainment S.A. - PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA TRZECI KWARTAŁ 2019
ULTIMATE GAMES S.A. - DUŻY PARKIET DUŻE MOŻLIWOŚCI - ROZMOWA Z MATEUSZEM ZAWADZKIM
Forever Entertainment S.A. - PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA DRUGI KWARTAŁ 2019
Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games
CDA S.A. - Pierwszy czat inwestorski spółki
Czat inwestorski Forever Entertainment S.A. omówienie wyników za pierwszy kwartał 2019
Czacie inwestorskim Forever Entertainment S.A. wyniki za czwarty kwartał 2018
Czacie inwestorskim Forever Entertainment S.A.
Copyright © 2017 tu Inwestor