Aktualności

Zmiana nazwy serwisu oraz adresu url

Pod naciskiem Giełdy Papierów Wartościowych zostaliśmy zmuszeni zmienić nazwę serwisu z iGPW na tuInwestor.

Migracja serwerów

Przez ostatni tydzień przeprowadzaliśmy migrację infrastruktury tuInwestor na nowe serwery. Podczas całego procesu staraliśmy się zniwelować negatywne skutki przenosin jednak nie wszystkich problemów udało się nam uniknąć. Jednym z bardziej uciążliwych mogły być powielone raporty, które były dostarczone w wielu kopiach. Problem dotyczył jedynie 4 spółek. Za niedogodności przepraszamy i postaramy się unikać takich sytuacji w przyszłości.

Funkcja strumienia raportów

W tuInwestor zawitała nowa funkcja, klikając w menu linku strumień powoduje otwarcie nowego niewielkiego okienka z ostatnimi komunikatami. Tak długo jak okno strumienia jest otwarte pojawienie się nowego raportu będzie komunikowane delikatnym dźwiękiem bez konieczności odświeżania strony. Już niebawem tuInwestor otrzyma dużą aktualizację funkcjonalności.

Awaria systemu

W dniu dzisiejszym na skutek awarii sprzętowych w serwerowni system od godziny 17 do 23 działał niestabilnie. Awaria została usunięte, podjęte zostały również kroki zabezpieczające użytkowników przed tego typu wypadkami w przyszłości.

Kalendarium planowanych raportów

W dniu dzisiejszym dodaliśmy w serwisie bardzo niewielką funkcjonalność kalendarium.
Na podstronie kalendarium każdy może zobaczyć pełen wykaz zaplanowanych przez spółki terminów publikacji raportów.
Dodatkowo przy każdej spółce/raporcie widoczny jest mini terminarz najbliższych planowanych publikacji.

Powiadominia o rapotach w przeglądarce

W tuInwestor udostępniona została nowa opcja dostarczania raportów w przeglądarce.

Teraz każdy użytkownik może włączyć powiadomienia push, które wyświetlą informację o nowym raporcie nawet jeżeli strona tuInwestor.pl nie jest załadowana.
Funkcję można aktywować w panelu użytkownika gdzie została ona dokładniej opisana.

Kolejna nowość to możliwość całkowitego wyłączenia dostarczania raportów na e-mail.

Pozostań zalogowany

Usprawnienie pozwalające na pozostanie zalogowanym nawet po ponownym otwarciu przeglądarki. Żeby skorzystać z opcji wystarczy podczas logowania zaznaczyć opcję "Pozostań zalogowany".

Funkcja dodana na prośbę użytkowników

W menu głównym każdy zalogowany użytkownik widzi obecnie przycisk Moje komunikaty. Kliknięcie w przycisk powoduje wyświetlenie strumienia raportów ograniczonego do spółek, które dany użytkownik obserwuje.
Funkcja została dodana dzięki zgłoszeniom od naszych użytkowników.

PolandStockExchange - ciekawostka, która może przerodzić się w coś większego

W ramach treningu uruchomiliśmy dzisiaj serwis, który w niedalekiej przyszłości może zrobić coś dobrego dla naszego lokalnego rynku. Serwis www.polandstockexchange.com działa obecnie w wersji Alfa jest niesamowicie niedopracowany i z pewnością nie da się z niego jeszcze normalnie korzystać.

Jednak wiążemy z nim pewne nadzieje, ogólna idea jest taka żeby zagwarantować dostęp do raportów z GPW i NC inwestorom zagranicznym. Główny problem to brak wersji językowych rodzimych raportów, w związku z czym nasza prosta sieć neuronowa rozpoczęła nierówną walkę z tłumaczeniem treści. Obecnie na żywo można obserwować jak pojedyncze raporty i fragmenty serwisu są tłumaczone i powoli pojawiają się w wersji angielskiej.

Mamy nadzieję, że uda nam się dostosować automat do tłumaczenia tych specyficznych treści na tyle żeby faktycznie stały się użyteczne.

Nowa funkcja

Wdrożyliśmy drobną lecz ciekawą funkcję, od teraz każdy ma możliwość komentowania spółek i ich raportów.

Aplikacja mobilna - już dostępna

W dniu dzisiejszym udostępniliśmy pierwszą wersję aplikacji mobilnej dla systemu Android.

Wiemy, że aplikacja jest dość skromna, jednak zależało nam na jak najszybszym wdrożeniu, żeby ocenić zainteresowanie tym rozwiązaniem.
Przy okazji wdrożenia wersji mobilnej przebudowie uległ również panel użytkownika, który w takiej formie powinien być bardziej przyjazny w obsłudze.

Jak zawsze zapraszamy do pobierania/testowania i zgłaszania uwag.

Okresowe wysyłanie raportów

W panelu użytkownika dodane zostały dwa nowe przełączniki. Po aktywacji system będzie dostarczać zbiorcze raporty z komunikatami spółek jedynie dwa razy dziennie, o godzinie 8 i 18.

Funkcję można aktywować niezależnie dla AI oraz monitorowanych spółek.

Aplikacja mobilna tuInwestor

Ostatni miesiąc upłynął w tuInwestor spokojnie jeżeli chodzi o rozwój samej platformy, główne usprawnienia dotyczyły poprawek funkcjonowania sieci neuronowej, która radzi sobie coraz lepiej z rozpoznawaniem potencjalnie pozytywnych raportów. Asystent Inwestora potrafi już korelować swoje przewidywania z zachowaniem kursu oraz wolumenem obrotu na parkiecie, co w niedalekiej przyszłości całkowicie zmieni funkcjonowanie mechanizmu i zminimalizuje ilość niewłaściwych typów.

Istotniejsze jest jednak to, że prace nad aplikacją mobilną tuInwestor zostały zakończone i trwają już zamknięte testy beta. Szacujemy, że pierwszą wersję dostępną we „wczesnym dostępie” udostępnimy już w listopadzie dla platformy Android. Aplikacja zostanie dostarczona całkowicie za darmo i początkowo będzie zapewniać jedynie podstawową funkcjonalność, która zagwarantuje większą szybkość i wygodę odczytywania raportów. Każdy użytkownik będzie mógł zdecydować czy woli otrzymywać powiadomienia na e-mail czy za pomocą push do aplikacji mobilnej.

Równocześnie pracujemy nad przygotowaniem wersji angielskiej serwisu, która dostępna będzie pod adresm PolandStockExchange.com pragniemy zapewnić chociaż podstawowy dostęp do informacji dla mniejszościowych inwestorów zagranicznych.

Serwery tuInwestor

W dniu dzisiejszym około godziny 18:11 odnotowaliśmy awarię serwera, system zadziałał prawidłowo i przełączył się na serwer zapasowy.
U części użytkowników mogły wystąpić problemy z ładowaniem strony oraz 2-4 minutowe opóźnienia w dostarczaniu raportów.
Za problemy serdecznie przepraszamy i pracujemy nad zwiększeniem niezawodności infrastruktury.

Asystent Inwestora - aktualizacja

Asystent Inwestora został uzupełniony o nową funkcję. Teraz każdy z użytkowników może sam zdefiniować jak wrażliwy będzie asystent na nowe raporty, przełoży się to na ilość otrzymywanych wiadomości z systemu. Im wyższa wartość tym bardziej rygorystycznie będą dobierane raporty w wyniku czego będzie ich mniej. Należy jednak pamiętać, że zwiększając dokładność sieci neuronowej można stracić wiele ciekawych komunikatów.

Asystent Inwestora dostępny dla wszystkich użytkowników

IAI zostało dziś przeniesione na serwer produkcyjny, od tego momentu każdy z użytkowników może otrzymywać informację o pozytywnych raportach, które mogą wpłynąć na kurs akcji, niezależenie od tego czy dana spółka jest monitorowana.
Jest to wygodne rozwiązanie dla wszystkich aktywnych inwestorów.
Funkcja dostępna będzie w darmowym planie do odwołania.

Nowa funkcjonalność dostarczania pozytywnych komunikatów

W ostatnim czasie wprowadziliśmy wiele modyfikacji do działania naszego systemu, zwiększona została wydajność dostarczania komunikatów, która wciąż stanową core działania serwisu. Dokonaliśmy małych usprawnień w obsłudze jak chociażby wyświetlanie wszystkich komunikatów dla wybranych spółek.
Obecnie część użytkowników dostała możliwość testowania nowej funkcjonalności polegającej na pełnej analizie treści raportów i dostarczania tych z potencjałem wzrostu do użytkownika. Jeżeli system wykryje raport z potencjałem wśród wszystkich raportów to użytkownik otrzyma informację o jego istnieniu nawet jeżeli nie znajduje się on wśród puli spółek, które obserwuje.
Funkcja będzie szczególnie przydatna dla aktywnych inwestorów oraz day trader-ów, którzy będą mogli skorzystać z nadarzających się okazji.

Rozwiązano problem powielanych raportów

Cześć użytkowników mogła doświadczyć w ostatnich 2 dniach problemu dublowanych raportów ze spółek. System został zaktualizowany do najnowszej wersji gdzie podobne kłopoty nie będą miały miejsca. Przepraszamy za wynikłe problemy..

Inwestycje w akcje i predykcja trendu

Dziękujemy wszystkim za aktywne korzystanie z naszego systemu, dzięki licznym uwagom aktywnie poprawiamy nasz automat GPW. Serwis jest wciąż w początkowej fazie rozwojowej jednak do końca roku planujemy wprowadzenie wielu zmian, które w znacznym stopniu poszerzą obecne możliwości, które ograniczone są do publikowania komunikatów z GPW.
Jedną z nowości będzie funkcja, która dla wielu będzie uzupełnieniem analizy technicznej, stworzyliśmy już prostą sieć neuronową, która będzie odpowiedzialna za trafne wychwytywanie wszystkich komunikatów dających duże szanse na wygenerowanie wzrostów kursu.
Pragniemy również uzupełnić nasz serwis o szkołę podstaw inwestowania gdzie pokażemy w jaki sposób raporty przekładają się na analizę techniczną i kiedy analiza może wskazywać na to, że ktoś może spodziewać się nowego komunikatu ze spółki.
Nie zapominamy o funkcji dostarczania aktualnych raportów, cały czas pracujemy nad tym żeby raporty docierały do naszych użytkowników jak najszybciej.

Aktualizacja podstawowych funkcji tuInwestor i przygotowanie do wdrożenia nowych

W ostatnim tygodniu wdrożyliśmy wiele usprawnień do funkcjonowania sytemu powiadomień. Przebudowaliśmy całkowicie jego działanie dzięki czemu wiadomości docierają do wszystkich jeszcze szybciej. Obecnie pracujemy nad oficjalnym uruchomieniem dodatkowej funkcjonalności „szczęśliwy traf”, nazwa może wydawać się dość tajemnicza jednak niebawem wszystko stanie się jasne..

Komunikaty z obsługą załączników

Komunikaty wyświetlane w tuInwestor zostały uzupełnione o treść załączników, które przesyłają spółki.

Problem linkowania

Rozwiązaliśmy problem z linkowaniem do raportów z poziomu e-mail. Obecnie wszystkie linki prowadzą już do naszego serwer.

Prosimy wszystkich użytkowników o informacje w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów z raportami.

Aktualizacja systemu w dniu 29.06.2017 - kłopoty z dublowaniem raportów.

Na skutek przeprowadzonej aktualizacji w dniu dzisiejszym niektórzy użytkownicy mogli otrzymać kilka kopii tego samego raportu. Przepraszamy za wynikły problem i w przyszłości postaramy się zredukować możliwość jego wystąpienia.

Ruszamy z Internetowym Giełdowym Portalem wiedzy w skrócie tuInwestor serwisem poświęconym automatycznej analizie technicznej i monitorowaniu rynku.

Plany mamy ambitne jak to zwykle w takich przypadkach bywa, chcemy żeby nasz serwis stanowił prawdziwą wartość dodaną dla jego użytkowników, co już udało nam się osiągnąć w niewielkim (ale zawsze) stopniu. Obecnie na wstępnym etapie rozwoju serwisu uruchomiliśmy pierwszą funkcjonalność, która została już przez nas przetestowana na tyle dobrze, że postanowiliśmy udostępnić ją szerokiej publiczności. tuInwestor pozwala obecnie na obserwowanie raportów ESPI, EBI, rekomendacji domów maklerskich i wezwań spółek. Funkcja ta zapewnia naszym użytkownikom błyskawiczny dostęp do najświeższych informacji dostarczanych przez spółki. Informacje tego typu dla każdego drobnego inwestora stanowią istotny element strategii inwestycyjnej. Czas w jakim informacja dotrze do akcjonariusza może decydować o wartości jego portfela.

Co istotne, działanie naszego portalu pragniemy oprzeć na pakietach, pierwszy już aktywny to pakiet Basic, który pozwala na błyskawiczne otrzymywanie komunikatów i pozostanie w pełni bezpłatną usługom. Kolejne etapy to pakiet Easy oraz Individual. Pakiet Easy zapewni spory skok jakościowy w stosunku do prostego raportowania, jego działanie oparte będzie o system uczenia maszynowego, którego efektem będzie tworzenie rekomendacji technicznych kupna/sprzedaży. Zamierzamy zmaksymalizować trafność tworzonych sygnałów, opierając je nie tylko o proste analizy technice ale i przetwarzanie wielu innych parametrów korzystając ze wsparcia BigData.

Obecnie zapraszamy do korzystania z serwisu obserwowania jego rozwoju.

Copyright © 2017 tu Inwestor